loading

Kako možete uštedjeti na izgradnji kuće?

Može li se uopće na nečemu uštedjeti? Neiskusni investitori mogu pomisliti da će svaki pokušaj uštede u izgradnji kuće biti povezan sa smanjenjem kvalitete. Srećom, to nije slučaj! Možemo sigurno uštedjeti u gotovo svakoj fazi izgradnje kuće!

Izgradnja kuće jedna je od najozbiljnijih i najskupljih investicija u ljudskom životu. Treba joj pristupiti s oprezom i odgovornošću kako bi novoizgrađena kuća ispunila sva očekivanja, bila sigurna i zdrava u korištenju. Istodobno, cijeli projekt treba dobro osmisliti u ekonomskom smislu kako ne bi premašio proračun. Postoji mnogo načina za smanjenje troškova izgradnje bez ugrožavanja kvalitete objekta koji se gradi.

 

Građevinsko zemljište - površina i kvaliteta

Na ukupnu cijenu izgradnje kuće svakako utječe i izbor građevinskog zemljišta. To je dakle prva faza u kojoj se može tražiti ušteda. Ne radi se samo o poznatim aspektima koji utječu na cijenu, kao što su veličina, lokacija ili područje. Uštedjeti možete i ako je tlo nosivo, odnosno pogodno za gradilište i ne trebate provoditi nikakve dodatne mjere za pravilno temeljenje kuće.

U slučaju slabo nosivog tla potrebno je isto zamijeniti temeljiti na pilotima, što značajno povećava trošak ulaganja. Kako bi se spriječila takva situacija, potrebno je izvršiti geomehanička istraživanja tla tamo gdje nismo sigurni što imamo. Naravno, i takva istraživanja imaju svoju cijenu, ali ona je neusporedivo niža u odnosu na ono što nam se može dogoditi ako ne pripazimo da odabrana parcela neće prouzročiti dodatne troškove.

 

Veličina i oblik kuće

Dobar projekt kuće može puno uštedjeti. Prvenstveno se to odnosi na površinu kuće koja bi trebala odgovarati broju ukućana i njihovim potrebama. Uštedjet ćemo i na formi koja nije komplicirana, jednostavna rješenja su najekonomičnija. Što je oblik zgrade kompaktniie, što je manje nagiba i istaka, udubljenja, izbočenih i ukrasnih elemenata, to je povoljniji i sam dizajn i njegova izvedba. Osim toga, gubici topline kroz vanjsku ovojnicu u kući s kompaktnog oblika znatno je manji nego u zgradi razvedenog tlocrta, gdje je površina izmjene temperature veća.

Jednostavna kuća je isplativija i zbog nižih operativnih troškova. Vrijedno je dobro razmisliti o površini i volumenu planirane kuće koje će ukućani stvarno koristiti. Možda nam ne treba posebna kupaonica za svakog od ukućana ako je koristimo u različito doba dana? Ili će se soba za goste tako rijetko koristiti da bismo je mogli zaboraviti ili pretvoriti u kućni ured?

Slično može biti i s garažom: za jedan ili dva automobila? Možda će se, ako za sada imamo samo jedan, onaj koji bi se mogao pojaviti u budućnosti moći parkirati na prilazu?

Prilikom odlučivanja o konačnom obliku kuće, ne zaboravite da svaki dodatni kvadratni metar kuće znači ne samo veće troškove materijala i građevinskih radova, već i veće operativne troškove vezane uz grijanje i održavanje.

 

Krov - najskuplji element u izgradnji kuće

Najskuplji element zgrade je njezin krov - i krovna rešetka i pokrov. Stoga je vrijedno tražiti uštede od samog početka: odabirom oblika krova kuće. Ovdje vrijedi isti princip kao i u slučaju okomitih pregrada - što je rješenje jednostavnije, to je ekonomski povoljnije. Stoga, ako imate ograničen proračun, razmislite o izgradnji dvostrešnog krova.

U slučaju kuće modernijeg oblika, možete koristiti i ravni krov.

Ovo su najjednostavnija i najjeftinija rješenja koja su učinkovita kao i njihovi složeni rođaci. Što se tiče krovišta, materijali velikog formata, poput aluminijskih ploča, puno su povoljniji od materijala malog formata (npr. keramika, beton ili škriljevci).

Treba imati na umu da je najisplativije pokriti krovove jednostavnim oblicima. Oni sa sofisticiranijim oblikom stvarat će značajne troškove u utrošku materijala i dodatne troškove vezane uz krovopokrivačke radove, kao što su rezanje elemenata i njihovo spajanje.

Dakle, odgovarajuće planiranje radova u odnosu na projekt može donijeti određene uštede u troškovima pokrivanja krova.

 

Prilikom odabira dizajna kuće, vrijedi biti svjestan koji od njegovih elemenata stvaraju najveće troškove i, ako je moguće, odabrati alternativna rješenja. Nema smisla štedjeti na kvaliteti građevinskog materijala ili kvaliteti izvedenih radova, jer to može negativno utjecati na udobnost i sigurnost korištenja kuće, te njenu dugotrajnost. Kada se traži ušteda, svakako vrijedi odustati od kompliciranih građevinskih oblika koji zahtijevaju dodatni materijal i više radova.

Najčitanije

EU
ESIF
Hamag Bicro