loading

Početak svake energetski učinkovite zgrade je projektiranje

Već danas vlasnici energetski učinkovitih građevina, koji su se prije nekoliko godina odlučili za ovakav način gradnje, svjedoče o malim troškovima grijanja, hlađenja i pripreme potrošne vode, a za koje nisu mogli vjerovati da su ostvarive u tolikoj mjeri. Kod većih građevina troškovi „hladnog pogona“ su puno veći, a samim time i uštede koje se ostvaruju u energetski učinkovitim sistemima. Polazište svega ovoga je u pažljivom planiranju i projektiranju.

Zašto projektiranje povjeriti ProConceptu?

Projektni tim tvrtke ProConcept ima znanja i iskustva u planiranju i izgradnji različitih tipova građevina. Nudimo kvalitetna i dugoročno održiva rješenja i ostvarenje prvenstvenog cilja – ugodnog boravka i niskih troškova održavanja. Stručnost u projektiranju niskoenergetskih građevina Andreja Gazdek, direktorica ProConcepta dokazala je još 2010. godine kada je za projekt Phoenix Plaze dobila Green Building nagradu Europske komisije u kategoriji novih projekata.

Potrebna količina energije u zgradi ovisi o faktoru oblika zgrade, orijentaciji, sastavu  konstrukcije i nivou toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade, te o klimatskim uvjetima. Već u prvom trenutku definiranja projektnog zadatka i izrade idejnog rješenja, stručni tim iz ProConcepta istražuje mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti.

Energetska učinkovitost može se ostvariti kroz više segmenata kvalitetnog projektiranja:

 • Povoljnog oblika građevine
 • Povoljnom orijentacijom kako bi se maksimalno iskoristili toplinski dobici i tako smanjile toplinske potrebe unutar građevine, te kontroliranim ulaskom topline Sunca smanjile potrebe za rashladnom energijom
 • Korištenjem toplinske mase zgrade
 • Za staklene površine pročelja ostvarivanjem maksimalnog koeficijenta prolaska topline, a za pune dijelove vanjske ovojnice postizanjem što nižeg koeficijenta prolaska topline
 • Omogućiti maksimalan ulazak dnevnog osvjetljenja kako bi se smanjila potreba za električnom energijom
 • Definirati unutrašnju projektnu temperaturu u skladu s namjenom prostora.

 

Projektiranje za održivo graditeljstvo

Racionalnim planiranjem potrošnje dajemo prioritet održivoj potrošnji energije na način da u sve segmente energetskog sustava zgrade implementiramo mjere energetske učinkovitosti. Održiva gradnja obuhvaća uporabu građevinskih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina.

ProConcept projektira energetski učinkovito i ekološki održivo graditeljstvo privatnih i poslovnih građevina. Prilikom projektiranja posebnu pažnju posvećujemo sustavima obnovljivih izvora energije. Odabir energetski, ekološki i ekonomski optimalnog energetskog koncepta ima ključnu ulogu u kasnijoj eksploataciji građevine kako u pogledu troškova, tako i smislu utjecaja na čovjekov okoliš.

 

Novi standardi gradnje od 2020. godine

Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo niska energetska svojstva. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska potrošnja energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati iz obnovljivih izvora energije, uključujući i onu energiju koja se proizvodi na samoj građevini ili u njenoj neposrednoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015). Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“.

 

5 ključnih faktora za zgradu gotovo nulte energije

 1. Optimalna razina toplinske izolacije ovojnice zgrade
 2. Toplinski izolirani prozorski okviri s optimalnim staklom
 3. Prekinuti toplinski mostovi
 4. Zrakonepropusnost ovojnice
 5. Ventilacija s povratom topline.

 

Ukoliko i vi želite energetski učinkovitu i ekološki održivu novu zgradu ili rekonstrukciju stare zgrade, pošaljite nam upit na info@proconcept.hr. Vrlo rado ćemo odvojiti vrijeme za besplatno savjetovanje o Vašem novom projektu.

Najčitanije